Filosoferen

Houden van wijsheid


Filosofie als instrument om met elkaar in gesprek te gaan over maatschappelijke, menselijke vraagstukken. In deze complexe wereld, is er behoefte aan duiding. Wat vind ik van wat er gebeurt om me heen? Het vormen van een standpunt geeft houvast. Soms zoveel, dat we niet meer in staat zijn te luisteren naar de ander. Uit verbinding gaan en meer en meer ingraven in onze eigen schulp. Want we weten het zéker. Een open dialoog voeren, vragen stellen, luisteren en nieuwsgierig zijn naar de ander; het levert zoveel moois op. En ook juist hierdoor kan je eigen mening worden bijgesteld, milder worden, ruimte bieden voor dat mensen en gebeurtenissen complex in elkaar steken. Het even niet weten. Of in een schijnbare tegenstelling ontdekken dat je het eens bent!

Onze ambitie is het delen van verschillende perspectieven, van daaruit in gesprek gaan. Soms nodigen we daarvoor een gastspreker uit, die op een thema ervaren is, door levenservaring of onderzoek bijvoorbeeld. Maar uitgangspunt is dat iedereen mee mag doen.

Tijdens de filosofie avonden zetten we een veilige sfeer neer om het delen van ervaringen en inzichten mogelijk te maken. We leiden de avond in en maken meestal gebruik van een creatieve methode om gesprekken op gang te brengen. De ervaringen tot nu toe: ‘een prettige, veilige setting waarin we een laagje dieper kunnen duiken. Verbinding met jezelf en de ander wordt steeds mogelijk gemaakt en ook door deelnemers ervaren’.

Iedere Filosofie avond staat een vraag centraal. Bijvoorbeeld: Wat is armoede? Wat is creativiteit? Wat is spirituele groei? Wat is verbinding? Gekaderd in het nu en plaats (Culemborg, Nederland). Als je zelf ervaren bent in een thema, of graag een vraag wil aandragen; van harte welkom om dat te doen! Neem dan contact met ons op.

– De Filosofie avonden vinden plaats op de woensdagavond. Houd vooral onze agenda in de gaten. –